مراسم نور افشانی در برج میلاد تهران

مراسم نورافشانی پنج شنبه شب در برج میلاد تهران برگزار شد.

محمود زمانی
22 بهمن 1400 - 2 سال پیش