محیط زیست

دریاچه ارومیه
پزشکیان مطرح کرد؛
واگذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه به استانداری، تقلیل امر ملی است

نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه راه تداوم حیات دریاچه ارومیه تنها بارش نیست و اقدام علمی و عملی فراوانی می‌طلبد، عنوان کرد: در دولت سیزدهم، ریاست...

خبر
امسال؛
اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه متولد شد

سعید شهند در این زمینه افزود: در راستای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض، ۶ رأس گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۱ از پناهگاه حیات وحش...

خبر
سرمستی آبکــی!

با رهاسازی آب بسمت دریاچه ارومیه بار دیگر مدیران دولتی سرمست از این اقدام، معتقدند دریاچه حالش خوب شده و با ادامه این روند روز به روز هم حالش بهتر...

اجتماعی
تبریز به فکر آب جایگزین باشد

انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه با ساخت سد سیلوه و تونل انتقال آب از پیرانشهر به ارومیه یکی از راهکارهای 26 گانه احیای دریاچه ارومیه است که...

تصاویر
از یاد نرفته ای!

وضعیت دریاچه ارومیه در مهر ماه 1402 عکس: سهیل فرجی